Mathilde Leemhuis (13-04-1992 – Oldehove) begon op 11-jarige leeftijd met saxofoonlessen bij de plaatselijke muziekvereniging, aldaar volgde zij lessen op alt-saxofoon. Haar passie voor muziek groeide sterk dankzij saxofoondocente Jildou Renema, die haar ook stimuleerde mee te doen aan concoursen. In maart 2008 werd Mathilde één van de finalisten van de regionale finale van het Prinses Christina Concours te Groningen, waar ze meerdere prijzen won.  Naar aanleiding van deze ervaring besloot ze na de middelbare school naar het conservatorium te gaan. Naast de saxofoonlessen was Mathilde actief in verschillende fanfares waaronder fanfare ‘Joost Wiersma’ te Jistrum.

In 2010 begon ze met de vooropleiding Klassiek Saxofoon bij Johan van der Linden aan het Artez Conservatorium in Enschede, het jaar daarop werd ze aangenomen om haar Bachelor studie te beginnen. Op dit moment speelt ze in het Quatre Femmes Saxofoon kwartet en is ze actief als saxofoon docente bij Muziekvereniging Excelsior te Westenholte.

 

Mathilde Leemhuis (13-04-1992 – Oldehove) began at the age of 11 with saxophone lessons at the local music society, there she took lessons on alto saxophone. Her passion for music grew strongly by the influence of saxophone teacher Jildou Renema, who also encouraged her to take part in competitions. In March 2008 Mathilde was one of the finalists in the regional finals of the Prinses Christina Concours in Groningen, where she won several awards. After this experience, she decided to go to the Conservatory after high school. Besides the saxophone lessons Mathilde was active in several fanfares including fanfare ‘Joost Wiersma’ to Jistrum.
In 2010 she began the preschulde study for Classic Saxophone by Johan van der Linden at the ArtEZ Conservatory in Enschede, the following year she was accepted to start her Bachelor study. Currently she plays in the Quatre Femmes Saxophone Quartet and is active as a saxophone teacher at Musikvereniging Excelsior Westenholte.