Marjolijn van der Lee (1992) is geboren in het Betuwse dorpje Lienden (GL). Op de jonge leeftijd van 4 jaar begon zij haar muzikale carrière als majorette bij de plaatselijke harmonie. Op 6 jarige leeftijd begint Marjolijn met blokfluitlessen. Na dit een jaar te hebben gespeeld, komt ze er achter op een muziekinstrumentenbeurs dat de saxofoon haar instrument is. Bij muziekvereniging Ons Genoegen te Rhenen begint Marjolijn met het volgen van saxofoonlessen.

Al snel speelt zij in het jeugdorkest mee en ook het grote harmonie orkest volgt hierna. Marjolijn stopt met lessen volgen bij de vereniging en krijgt,  als voorbereiding op de vooropleiding aan het conservatorium, les van Egon Smit (sopraansax FFKLBW). Tijdens VWO 5 en 6 volgt Marjolijn de vooropleiding aan het conservatorium te Utrecht bij Johan van der Linden. Na het VWO start Marjolijn met de bachelor opleiding Klassiek Saxofoon aan het ArtEZ Conservatorium te Enschede bij Johan van der Linden.

Marjolijn heeft met verschillende orkesten meegespeeld. Zo speelde zij in 2009 altsaxofoon in het ZomerOrkest Nederland, in het zomerproject van het JeugdProjectOrkest, in 2011, 2012 en 2013 bij het AdHoc vakantieorkest en in 2012 bij het Ricciotti ensemble. Sinds mei 2012 is Marjolijn saxofoondocente bij Fanfare de Eendracht te Apeldoorn. Sinds mei 2013 is Marjolijn dirigente bij Fanfare levenslust te Fleringen.

Sinds september 2010 speelt Marjolijn tenorsaxofoon in het saxofoonkwartet Quatre Femmes. Met dit kwartet is zij in 2011 naar Riga (Letland) geweest om daar de zomercursus Brass&Jazz te volgen. Ook speelt zij sinds september 2010 tenorsaxofoon en alt saxofoon in het HKU/ArtEZ saxofoonorkest o.l.v. Johan van der Linden.

Marjolijn van der Lee (1992) was born in the small village Lienden, Betuwe, Gelderland. At the young age of 4 she began her musical career as marjorette at the local harmony. At the age of 6 Marjolijn begins with recorder lessons. After having played this for one  year she finds out on a musical scholarship that the saxophone was her  instrument. At Harmony Ons Genoegen, Rhenen Marjolijn starts her first saxophone lessons.

Soon she is playing in the youth orchestra and also with the big harmony orchestra. Marjolijn stops taking lessons at the club and gets lessons from Egon Smit (soprsax FFKLBW). During VWO 5 and 6 Marjolijn takes lessons at pre-school at the Conservatory of Utrecht with Johan van der Linden . After high school Marjolijn starts with the Bachelor’s program Classical Saxophone at the ArtEZ Conservatory in Enschede with Johan van der Linden.

Marjolijn has played in several orchestras. She played alto saxophone in 2009 in the Summer Orchestra Netherlands, in the summer project of the Youth Orchestra Project, in 2011, 2012 and 2013 in the AdHoc holiday orchestra and in 2012 at the Ricciotti ensemble. Since May 2012, Marjolijn is a saxophone teacher at the windorchestra Eendracht, Apeldoorn. Since May 2013 Marjolijn is a conductor at windorchestra Levenslust, Fleringen.

Since September 2010 Marjolijn plays the tenor saxophone in the saxophone quartet Quatre Femmes. The quartet has been to Riga (Latvia) in 2011 to follow Summer course Brass & Jazz. Since September 2010 she also plays the tenor saxophone and alto saxophone in the HKU / ArtEZ saxophone orchestra conducted by Johan van der Linden.